HANDYDOCK

HandyDock är en förtöjningskrok som du kan använda för all typ av förtöjning! Du behöver inte ha en speciell ”bojfångare” eller lämna kvar dina tampar på Y-bommarna och riskera att de blir skitiga av måsskit, eller om de ramlar i sjön, vara fulla av sjögräs etc.
Använd HandyDock och du slipper dessa problem samtidigt som livet ombord inte bara blir mycket enklare men också bra mycket säkrare både när du lägger till och lägger loss.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Med HandyDock kan du förtöja i allt gripbart som bryggringar, bojar, krampor i kajer, Y-bommar men också på pollare, knapar, pålar, bergdubb o.s.v. med hjälp av tillbehöret sling.  Vid stum förtöjning skall alltid bra ryckdämpare (t.ex. Bungy) användas.

Med HandyDock slipper du hänga över reling och mantåg för att nå och du slipper många onödiga hopp mellan båt och brygga. Du kan vara kvar ombord både vid tilläggning och när du ska lägga loss.

HandyDock kan lossas även när den är hårt belastad!

Risken att klämma sig eller att falla i sjön är därmed kraftigt minskad. Både trivseln och säkerheten ökar ombord!

KOMPONENETER

1. Båtshake (teleskopisk)grey2
2. Låsspak
3. Båtshakebeslag (Triggerhook)
4. Näbb
5. Spärr
6. Här fäster du förtöjningslinan. Du kan
använda schackel, knopa eller splitsa.
7. Stick in Båtshakebeslagets krökta del i detta
hål och dra till för att lossa HandyDock
8. För utlösningslina
9. Näbbspärr 33

HUR FUNGERAR DEN?

HandyDock fungerar som en konventionell karbinhake men med den stora skillnaden att den går att lossa även när den är belastad. Principen är densamma som för bogserkroken på en bogserbåt. Om fartyget de bogserar sjunker, måste de kunna lossa bogservajrarna snabbt trots att de är belastade. Med HandyDock belastas aldrig mekanismen vilket gör att vi kan öppna den i alla lägen. När man använder HandyDock är båtshaken verktyget som man hanterar kroken med.

Skjut fast HandyDock i beslaget på båtshaken och du kan då nå till det man vill förtöja i, t.ex. en boj eller en Y-bom. När man når aktuellt mål d-r-a-a-a-r man fast HandyDock. Samtidigt drar man loss båtshaken från själva kroken som då sitter kvar i t.ex. bojen. Nu är du förtöjd. När du vill lägga loss förhalar du dig ut i närheten av bojen (och är det blåsigt kan du lägga fast tampen när du är på lagom avstånd från bojen). Sträck ut båtshaken mot HandyDock och stoppa in den krökta delen i hålet på sidan av kroken. När du vill lossa drar du till och HandyDock öppnar sig.

Förtöj bild 1
Skjut in HandyDock i båtshakebeslagets fäste. Sträck ut båtshaken med HandyDock mot målet du vill greppa.

Förtöj bild 2 + 3
Dra fast HandyDock, och i samma rörelse, dra loss båtshaken från kroken och du är förtöjd.

Lägga loss bild 1 + 2
För att lossa, stick in den krokiga delen på båtshakebeslaget i det stora hålet bredvid  fästhålet för förtöjningslinan och dra till. HandyDock lossar, även om den är kraftigt belastad!

När du vill förtöja i en ögla t.ex. på boj eller i en bryggring är det mycket viktigt att öglans innderdiameter inte är mindre än 45mm.
Om diameterna är mindre än 45 mm kan kroken inte röra sig fritt när förtöjningslinan utsätts för krafter och risken finns då att krokens låsmekanism felbelastas och kan skadas.