HandyDock 22
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 23 mm rundhult.

HandyDock 33
Förtöjningskrok för alla typer av förtöjning. Greppar runt max 33 mm rundhult.

INFO & INSTRUKTIONER

HandyDock fungerar som en traditionell karbinhake men med den stora skillnaden att den går att lossa även när den är belastad. Principen är densamma som för bogserkroken på en bogserbåt. Med HandyDock belastas aldrig mekanismen vilket gör att man kan öppna den i alla lägen. När man använder

HandyDock fungerar som en traditionell karbinhake men med den stora skillnaden att den går att lossa även när den är belastad. Principen är densamma som för bogserkroken på en bogserbåt. Med HandyDock belastas aldrig mekanismen vilket gör att man kan öppna den i alla lägen. När man använder

HandyDock är båtshaken verktyget som man hanterar kroken med.

Förtöj bild 1
Skjut in HandyDock i båtshakebeslagets fäste. Sträck ut båtshaken med HandyDock mot målet du vill greppa.

Förtöj bild 2 + 3
Dra fast HandyDock, och i samma rörelse, dra loss båtshaken från kroken och du är förtöjd.

Lägga loss bild 1 + 2
För att lossa, stick in den krokiga delen på båtshakebeslaget i det stora hålet bredvid  fästhålet för förtöjningslinan och dra till. HandyDock lossar, även om den är kraftigt belastad!

När du vill förtöja i en ögla t.ex. på boj eller i en bryggring är det mycket viktigt att öglans innderdiameter inte är mindre än 45mm.
Om diameterna är mindre än 45 mm kan kroken inte röra sig fritt när förtöjningslinan utsätts för krafter och risken finns då att krokens låsmekanism felbelastas och kan skadas.